โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านสองพี่น้อง


โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีมารยาท รักความสามัคคี มีน้ำใจ  แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ก้าวทันเทคโนโลยีสู่อาเซียน  และสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-01-08 21:04:57 น.

นายอัครพล พลวัฒน์ ณ น่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสองพี่น้อง

นายวีระยุทธ์ ชัยเมืองชื่น
นายวีรชัน นันทะชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,322
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 052029232 อีเมล์: SongpinongRimkhong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐชัย มังคลาด โทรศัพท์: 0956764459 อีเมล์: ืnattachai715@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]