โรงเรียนบ้านร่องแช่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านร่องแช่


โรงเรียนบ้านร่องแช่   มุ่งมั่นบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นพื้นฐาน    สืบสานภูมิปัญญา

พัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม     น้อมนำสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    เคียงคู่คูณธรรม

นำการศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐาน     บนพื้นฐานของความเป็นไทย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-03-19 22:04:56 น.

นายสุทิน เทียมสระคู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร่องแช่

นางสาวปนัศา ยั่วยวน
นางกุพชกา อักษรดิษฐ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,437
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านร่องแช่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: rongchae@gmail.com.com
เว็บมาสเตอร์:: คมกริช จบศรี โทรศัพท์: 0993584604 อีเมล์: krisjobsri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]