โรงเรียนบ้านแม่งะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านแม่งะ


วิสัยทัศน์

          โรงเรียนบ้านแม่งะมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นเลิศด้านคุณธรรมจริยธรรม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามวิถีไทย มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญา

                    นตถิ  ปญญา  สมาอาภา    

“แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:44:31 น.

ไม่พบข้อมูล
นายรักเกียรติ อินทรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่งะ

นางอัญญารัตน์ จารุกรมงคล
นางสาวสุภัชชา ต้าวพรมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,800
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่งะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053690133 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โรงเรียนบ้านแม่งะ - โทรศัพท์: 053690133 อีเมล์: suphatcha333@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]