โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านแม่อุมพาย


วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านแม่อุมพายจะการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน บนพื้นฐานวิถีชีวิตชุมชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่โลกกว้าง

 

ปรัชญาของโรงเรียน

นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-23 14:08:18 น.

นายไกรลาศ รบชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่อุมพายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

912
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สายใจ กระธง โทรศัพท์: 0895603141 อีเมล์: kagr_2010@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]