โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร


วิสัยทัศน์ (VISION)

โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารเป็นโรงเรียน มีคุณภาพ เรียนรู้วิถีชุมชน สู่มาตรฐานสากล บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาของโรงเรียน

ทนฺโต  เสฎฺโฐมนุสเสสุ

หมายถึง

ผู้ฝึกตนดีแล้ว  เป็นผู้ประเสริฐในหมู่มนุษย์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 11:22:01 น.

ไม่พบข้อมูล
นายจำลอง ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร

นางวราภรณ์ มารดาสกุล
นางสายรุ้ง กันใจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,655
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-681525 อีเมล์: tongsawat.tsw@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตตราพร ศรีศักดิ์อุดมชัย โทรศัพท์: 0821675442 อีเมล์: Ninanoo222@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]