โรงเรียนบ้านแม่แพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านแม่แพ


วิสัยทัศน์โรงเรียน

          โรงเรียนบ้านแม่แพเป็นสถานศึกษาที่ให้โอกาสทางการศึกษา  จัดการศึกษาตรงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านร่างกาย ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  

 

ปรัชญาโรงเรียน

          นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-18 11:13:40 น.

นายบัณฑิต กุมารสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่แพ

นางยุพิน กันหม่อง
นางสาวกรรณิกา เดชไพรพนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,750
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่แพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 053-071390 อีเมล์: maepae@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปฐมพงษ์ หล้าพระบาง โทรศัพท์: 0981365787 อีเมล์: lhaprabang@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]