โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านแม่แพหลวง


 

 

          วิสัยทัศน์

                โรงเรียนบ้านแม่พหลวง มุ่งจัดการศึกษาให้ตรงตาม

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน     พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ

 ทางด้านร่างกาย  ความรู้ คู่คุณธรรม  ยึดหลักตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 

พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม  ชุมชนมีบทบาทในการจัดการศึกษา

                 

ปรัชญาโรงเรียน

สามัคคี   มีวินัย   ใฝ่ศึกษา    จรรยางาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-04 20:16:38 น.

นายจิรพัส ปันดิษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่แพหลวง

นายนพคุณ วัฒนใจ
นางคนึงนิจ ธิวงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,897
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0640168172 อีเมล์: maepaeluang@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คนึงนิจ ธิวงษ์ โทรศัพท์: 0807948605 อีเมล์: kanungnit apornprai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]