โรงเรียนบ้านแม่เงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านแม่เงา


วิสัยทัศน์(Vision)

               มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่ รอบรู้วิชาการ สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมวิชาชีพ ก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ บนพื้นฐานของวิถีประชาธิปไตย

ปรัชญา

               ปญฺญา เจนํ ปสาสติ "ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตน"

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายศรีใจ วงค์คำลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่เงา

นางศิริขวัญ เพ็ญจิตต์
นางปณิชา พุทธมณีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,921
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่เงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0-5369-0150 อีเมล์: maenguew@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุณี แสนดั่งใจ โทรศัพท์: 0892614711 อีเมล์: ka-pong@hotmil.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]