• กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านทีฮือลือ


    ปรัชญา   าาาาาาาาาาาาาาาา

 

การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านทีฮือลือ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการสื่อสาร  มีทักษะในการดำรงชีวิต  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยมีใจรักสิ่งแวดล้อม

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายหาญ ศิลาชาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทีฮือลือ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,925
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0856947498 อีเมล์: 0
เว็บมาสเตอร์:: หาญ ศิลาชาล โทรศัพท์: 0856947498 อีเมล์: hansilachal2519@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]