โรงเรียนบ้านสระบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านสระบัว


โรงเรียนบ้านสระบัวมุ่งมั่นจัดการศึกษาตามแนวหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 โดยยึดหลักการจัดการศึกษามาตรฐาน  พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้พื้นฐาน  มีคุณธรรม  รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  ทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและก้าวทันเทคโนโลยี

 

ปรัชญา   ปัญญา  นรานํ  รตนํ  :  ปัญญาเป็นสิ่งประเสริฐ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-28 13:51:07 น.

นายสำเนียง ทองกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสระบัว

นางศิริลักษณ์ แย้มสัจจา
นางสาวปัทมาวดี ขจรเกียรติสกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

902
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสระบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 โทรศัพท์: 0-5620-4110 อีเมล์: pk_7493@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรนภา กะโห้ทอง โทรศัพท์: 0812809457 อีเมล์: pk_7493@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]