วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวังหินวิทยาคม


วิสัยทัศน์

โรงเรียนวังหินวิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียน

“ปญฺญาว   ธเนน เสยฺโย”  ปัญญา    ประเสริฐกว่าทรัพย์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-26 10:42:47 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังหินวิทยาคม

นางรณิดา ภวกวินโชติ
นางสาวอรวรรณ เอกขระสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,524
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056535174 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]