โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม


วิสัยทัศน์  

      บูรณาการ การเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญา

      นตฺถิ  ปัญญา  สมา  อาภา   "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"

 

คติพจน์ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

       ระเบียบ  วินัย  พัฒนา  สามัคคี

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

      บูรณาการเรียนรู้

 

อัตลักษณฺ์ของโรงเรียน

      คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-06 15:08:19 น.

นายพัฒนา ทรงประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายนิกูล เปียมาลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายชิตพล เพชรวารี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม

นางสาวภัณฑิรา รามสูต
นางสาวปิยะสรวง กุลมาลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,270
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055775651 อีเมล์: pp_school@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: พีรพัฒน์ ด่อนคร้าม โทรศัพท์: 0629201770 อีเมล์: peelove552@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]