โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม


วิสัยทัศน์  

      บูรณาการ การเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู้ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญา

      นตฺถิ  ปัญญา  สมา  อาภา   "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"

 

คติพจน์ของโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

       ระเบียบ  วินัย  พัฒนา  สามัคคี

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

      บูรณาการเรียนรู้

 

อัตลักษณฺ์ของโรงเรียน

      คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-26 15:08:55 น.

นายสอิ้ง กันยะมูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายสำเริง ชังคะนาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายนิกูล เปียมาลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายชิตพล เพชรวารี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม

นางปิยมาศ สิงห์ทอง
นางสาวรัชดาพร พงษ์พัฒน์





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,771
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055775651 อีเมล์: pp_school@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: กฤษณะ ทัศนียานนท์ โทรศัพท์: 0918408430 อีเมล์: tewwit_thank-you@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]