โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์


วิสัยทัศน์

                         ภายในปี 2563 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล

         ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ คุณธรรมนำตน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง 
 

 ปรัชญา  หรือคติพจน์  หรือคำขวัญ

                  ปรัชญาของโรงเรียน           การศึกษา   คือ  รากฐานของการพัฒนา

                  คำขวัญ                               “ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่ความรู้”

                  คติพจน์                             สุวิชชาโน  ภวํ  โหติ  (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ) 

                          

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-28 22:16:03 น.

นายสุทธิ อาดูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

นางสุขสันต์ สนิทวงศ์
นางขวัญจิต สาระมนต์

ทดสอบสร้างเมนู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,421
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-659217 อีเมล์: krurin19@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0844250019 อีเมล์: krurin19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]