โรงเรียนเพชรพิทยาคม


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนเพชรพิทยาคม


วิสัยทัศน์

“  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

พัฒนาคนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

ปรัชญา

                                                                                                                                     “นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา

     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายพรีพัฒน์ วัชรินทรางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม
นายพงษ์ศักดิ์ กางถิ่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม
นายสุริยา นุตทะบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม
นายอนันต์ แก้วมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม
นายวิสิทธิ์ พรหมมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม

นางสมปอง เพ็งพัด
นายประสาร สุดทำนอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพชรพิทยาคม โทรศัพท์: 056-711453 อีเมล์: phetschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดรุณี ศรีอินทร์ โทรศัพท์: 0897083405 อีเมล์: vea.d@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ