โรงเรียนเพชรพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนเพชรพิทยาคม


วิสัยทัศน์

“ โรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ”

 

ปรัชญา

                                                                                                                                     “นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา

     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-30 08:19:19 น.

นายชัยชาญ ปัญญาพวก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม
นายนิรุทธ์ แก้วนิคม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม
นางชัชฎา อุดมสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม
นางสุพิชญา เหล็กแดง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เพชรพิทยาคม

นางสาวจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้
นางสาวรสนภา ราสุ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,403
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โทรศัพท์: 056-711453 อีเมล์: phetschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปวรวรรณ ทองหล่อ โทรศัพท์: 0897083405 อีเมล์: pawornwan@pks.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]