โรงเรียนวัดห้วยไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดห้วยไผ่


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

 

เป็นรูปอักษรย่อ วผ.   มีชื่อโรงเรียนอยู่ข้างในแถบริบบิ้น

 

 

คติพจน์

 

สุวิชาโน  ภวํ   โหติ.   

“ผู้มีความรู้ในทางที่ดี เป็นผู้เจริญ”

 

 

คำขวัญ

 

เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

 

 

สีประจำโรงเรียน

 

สีแดง – ขาว

 

สีแดง หมายถึง   ความกล้าหาญผู้มีความอดทนเข้มแข็ง เสียสละ

เพียรพยายาม และมีความ รับผิดชอบ

สีขาว หมายถึง   ความบริสุทธิ์   ความใสสะอาด ปราศจากความมัวหมองของจิตใจ 

ผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยคุณธรรม

 

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

 

ต้นไผ่

 

วิสัยทัศน์

            โรงเรียนวัดห้วยไผ่  เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีทันสมัย

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายกิตติชัย วงษ์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดห้วยไผ่

นางปราณี ยินดี
นายนิวัฒน์ เทพสุคนธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,507
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดห้วยไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3237-0391 อีเมล์: kroochai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: kroochai . โทรศัพท์: 0898077846 อีเมล์: kroochai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]