โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)


วิสัยทัศน

นักเรียนของโรงเรียนวัดน้ำพุทุกคน ต้องได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค อ่านออก เขียนได้

มีทักษะการคิดคำนวณรู้จักเทคโนโลยี เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญของ

เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่วิถีไทย ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมเรียนรู้สู่อาเซียน

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:39:04 น.

ไม่พบข้อมูล
นายประยงค์ ศรีสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)

นางสาวจุฑามาศ เฮนะเกษตร
นางน้องลิน เกตุแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,350
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032735032 อีเมล์: wadnampu_school@ratchab
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ สุขบรม โทรศัพท์: 0862188875 อีเมล์: saowaluk.suk@obecmail.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]