โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)


วิสัยทัศน์

                     โรงเรียนมุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อวางรากฐานในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของนักเรียน

ให้มีความรู้คู่คุณธรรม รักษาความเป็นไทย สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญา

            สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี

“ ความสามัคคีในหมู่คณะก่อให้เกิดความสุข ”

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-29 12:57:02 น.

นางสาวกานต์นภัส กลับเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)

นางวรรณา นาคทับ
นางยิ่งพิศ เฟื่องฟู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,258
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3273-3301 อีเมล์: waddontako_school@ratch
เว็บมาสเตอร์:: วรรณา นาคทับ โทรศัพท์: 0817050252 อีเมล์: s124@ratchaburi1.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]