โรงเรียนวัดดอนทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดดอนทราย


วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดดอนทราย  มีความมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษา  ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้บรรยากาศของสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย ครูและนักเรียนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปรัชญา

ความรู้  คุณธรรม  นำชีวิต

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-04 21:00:04 น.

นายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนทราย

นางสาวสายพิน เหลืองมณีเวชย์
นายบรรจง นุ้ยแหลม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,231
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3230-5122 อีเมล์: wdonsai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุมาพร บรรจงเสนา ณ อยุธยา โทรศัพท์: 0851873197 อีเมล์: machemalo2012@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]