โรงเรียนบ้านแก่งหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านแก่งหลวง


โรงเรียนมีความเป็นเลิศทางการศึกษา นักเรียนมีคุณภาพดีตามมาตรฐานการศึกษา ครู,บุคลากรและชุมชนร่วมกันพัฒนา  จัดการศึกษาได้ก้าวไกล ใส่ใจในคุณธรรม น้อมนำด้วยวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  หลีกเลี่ยงอบายมุข บำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดสุขแก่สังคม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-18 14:51:43 น.

นายสุวพงศ์ เรืองสิทธิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแก่งหลวง

นางสุพรรณี สดใส
นางสาวเสมอใจ บุญศิริ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,893
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่งหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 034-651172 อีเมล์: kangluang1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวภัณฑิลา วรรณา โทรศัพท์: 0892130457 อีเมล์: backaie@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]