โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านหนองอิงพิง


วิสัยทัศน์        

ภายในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหนองอิงพิงจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ ครูและบุคลากรปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ นักเรียนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่

ปรัชญา

 

โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง “คุณธรรมนำความรู้  เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-11-23 15:17:56 น.

นายสุรชาติ หอมละม้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองอิงพิง

นายฉลาด อิงควระ
นางวิรัชญา อุยานันท์

Facebook โรงเรียน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,551
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0 อีเมล์: ingpingschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วันชัย ปวกหาร โทรศัพท์: 0857401083 อีเมล์: kero.wanchai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]