โรงเรียนวัดปลายนา


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดปลายนา


ภายในปี 2555  ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายเจนกิจ เจนไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดปลายนา

นายระพีพัฒน์ ศรแก้วดารา
นางน้ำเพชร ศรีทอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดปลายนา โทรศัพท์: 035581502 อีเมล์: janethaisong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัดปลายนา ศรีประจันต์ โทรศัพท์: 035581502 อีเมล์: aood2425@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ