โรงเรียนวัดปลายนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดปลายนา


ภายในปี 2555  ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย  ความรู้  คุณธรรม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2013-06-17 14:55:38 น.

นายเจนกิจ เจนไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดปลายนา

นางจันทร์เพ็ญ เสร็จกิจ
นายทักษิณ จันทรรัตนบุปผา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0005
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดปลายนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 035581502 อีเมล์: janethaisong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัดปลายนา ศรีประจันต์ โทรศัพท์: 035521832 อีเมล์: gstopsp@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ