โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์


วิสัยทัศน์ (VISION)

          โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

          เด็กดีศรีพระประโทณ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

          โรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ศิลปะทวารวดีเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

                   จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-09-12 07:38:21 น.

นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพระประโทณเจดีย์

นางดวงจิตร์ ศิลประเสริฐ
นางธีร์สุดา เมืองบ้านกวย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,995
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-306073 อีเมล์: w.ppt.scool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกอมร สกุลวรรณวงศ์ โทรศัพท์: 0840167882 อีเมล์: joi_little2002@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]