โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์


วิสัยทัศน์ (VISION)

          โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

          เด็กดีศรีพระประโทณ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

          โรงเรียนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้ศิลปะทวารวดีเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

          จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-05-08 18:30:31 น.

นางสุรางค์ ตระกูลราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพระประโทณเจดีย์

นายณัฐวัฒน์ วชิรโชติพันธ์
นางธีร์สุดา เมืองบ้านกวยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,680
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-306073 อีเมล์: w.ppt.scool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอกอมร สกุลวรรณวงศ์ โทรศัพท์: 0840167882 อีเมล์: joi_little2002@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]