โรงเรียนวัดตาก้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดตาก้อง


 

                โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจหลักมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

“ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย  ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของชาติ”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-06 13:09:40 น.

นายบุญชัย เกรียงบูรณนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตาก้อง

นางกัลยาณี เบญจวรรณ์
นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสิงห์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,341
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาก้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-974131 อีเมล์: takongsch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรพงษ์ ภาษามณตรี โทรศัพท์: 0819916198 อีเมล์: makoto-03@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]