• กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดตาก้อง


 

                โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้บรรลุพันธกิจหลักมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

“ โรงเรียนวัดตาก้อง(รัฐราษฎร์บำรุง)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย  ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของชาติ”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:50:47 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวพิมพาภรณ์ สุขพ่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตาก้อง

นางแววตา กิจจาภินันท์
นายปรีชา อินบัวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,543
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาก้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-974131 อีเมล์: takongsch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวีรพงษ์ ภาษามณตรี โทรศัพท์: 0819916198 อีเมล์: makoto080322@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]