โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว


         ปรัชญา

การศึกษาพัฒนาชีวิต

       วิสัยทัศน์

“ โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว  มุ่งมั่นในการสร้างโอกาสและส่งเสริม การเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษา

โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม   มีวินัย   และความรับผิดชอบ  

รักความเป็นไทย  รักษ์สิ่งแวดล้อม   มีทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”

 

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-27 11:05:42 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบ่อตะกั่ว

นางศิลา บุญรุ่งเรือง
นางวันเพ็ญ ช่อทับทิม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,728
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 094-5511231 อีเมล์: watbotakua@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี ศานติกรวาณิชย์ โทรศัพท์: 0810152544 อีเมล์: san_auns@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]