โรงเรียนบ้านลานแหลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านลานแหลม


1.  วิสัยทัศน์

                โรงเรียนจัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษาชาติ    ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษา

2. ปรัชญา    การมีคุณธรรมและความรู้ที่ดี ช่วยทำให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-29 16:45:58 น.

นางอัญชลี เมฆะสุวรรณโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลานแหลม

นายประพันธ์ ศรีพิพัฒน์พรกุล
นางสาวสิริหทัย คตหอย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,190
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านลานแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-965613 อีเมล์: banlanlaem.2482@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ ชัยภูมิ โทรศัพท์: 0871254165 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]