ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดท่าข้าม


          ภายในปี 2558 โรงเรียนวัดท่าข้ามเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ครูได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  นักเรียนมีคุณภาพ  มีความกตัญญู  รู้หน้าที่ รู้จักใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม   

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-27 09:17:01 น.

นางบุหงา วิริยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดท่าข้าม

นางสาววิรัญญา แก้วจา
นายสมชาย จีนเดีย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,782
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดท่าข้าม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-292278 อีเมล์: watthakam54m3@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมชาย จีนเดีย โทรศัพท์: 0822449269 อีเมล์: somchaijindia@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]