โรงเรียนบ้านคลองโยง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านคลองโยง


วิสัยทัศน์  (Vision)

ภายในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนบ้านคลองโยงเป็นโรงเรียนแกนนำพัฒนาการศึกษาเพื่อปวงชน  

โรงเรียนน่าอยู่  คุณครูน่ารัก  นักเรียนดี มีคุณภาพตามมาตรฐาน ประสานชุมชนร่วมใจพัฒนา                     

เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้คู่ความพอเพียงสู่ความยั่งยืน

ปรัชญาโรงเรียน           ศึกษาดี  มีคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-12-23 12:00:42 น.

นางอศิภรณ์ อินทรมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองโยง

นางสาวปิยวรรณ โพธิ์เงิน
นางสาวดรุณี สารทาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,793
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองโยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banklongyongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วารี สวัสดิ์จุ้น โทรศัพท์: 0874953724 อีเมล์: vr_teacher@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]