โรงเรียนวัดหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดหนองบัว


มุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามาตรฐานชาติ โดยใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม อยู่บนพื้นฐานแห่งเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นให้ผู้เรียนมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-02-03 10:16:15 น.

นายเสน่ห์ แตงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองบัว
นายสมพงษ์ รอดธานี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองบัว

นางจรัสศรี ปิยะสอน
นางดวงใจ สุวรรณศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,124
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โทรศัพท์: 034481388 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พัฑรา ตรีพงษ์ศิลป์ โทรศัพท์: 0852637412 อีเมล์: nongbua_bpschool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]