โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย


วิสันทัศน์   โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  สืบสานวัฒนธรรมไทย  ชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษาและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษา   ปรัชญา   คุณธรรมนำทาง  เสริมสร้างการศึกษา  พัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-18 15:05:23 น.

นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเกาะนาน้อย

นางนรพร ถานัน
นางสาวกิตติมา กฤตานุสาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,435
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0969699245 อีเมล์: Kohnanoi.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกิตติมา กฤตานุสาร โทรศัพท์: 0830860723 อีเมล์: bannknn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]