โรงเรียนวัดท่านคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดท่านคร


วิสัยทัศน์

ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพกายใจที่สมบูรณ์ เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ มีความรู้ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยี บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ชุมชนพึงพอใจให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี

 

ปรัชญา

ปญญาวํ ธเนนํ เสยโย ความหมาย ปัญญานั่นแหละประเสริฐกว่าทรัพย์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวีระ นิลวิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดท่านคร

นางศศิธร อินนุพัฒน์
นายสุเมธ เศวตวงศ์สกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

950
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดท่านคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โทรศัพท์: 450173 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจิรา เกิดศิริ โทรศัพท์: 0805237871 อีเมล์: jira.joy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]