โรงเรียนวัดนากุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดนากุน


วิสัยทัศน์

       "โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนจัดการศึกษา  ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"

 

ปรัชญา

  สะอาด  ประหยัด   เรียนดี   มีวินัย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:39:15 น.

ไม่พบข้อมูล
นางปาณิสรา ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนากุน

นายวินัย พรหมมาศ
นางสาวอาภรณ์ พันธุพลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,971
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนากุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-375399 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต. นคร สายบุญยัง โทรศัพท์: 0887523915 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]