โรงเรียนวัดนากุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดนากุน


วิสัยทัศน์

       "โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนจัดการศึกษา  ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"

 

ปรัชญา

  สะอาด  ประหยัด   เรียนดี   มีวินัย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-30 17:16:02 น.

นายมานะจิตต์ รัตนมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนากุน

นางบัณฑิตา ชูปู
นางจิราภรณ์ พรหมอินทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,384
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนากุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-375399 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรยุทธ เคหะพันธ์ุสกุล โทรศัพท์: 0819799741 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]