โรงเรียนวัดนากัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดนากัน


วิสัยทัศน์   ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดนากัน จัดการศึกษาให้นักเรียน มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้การปฏิรูปการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและตามาตรฐานวิชาชีพ ร่วมมือระหว่างบ้าน ชุมชน สถาบันรัฐ-เอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ของท้องถิ่น  ตามปรัชญา  คุณธรรมนำความรู้

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายเกษม อนุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนากัน

นายเลอศักดิ์ แก้วเจริญ
นางฉวีวรรณ เพชรพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,070
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนากัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 349418 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ผ่องศรี เกษร โทรศัพท์: 0846306413 อีเมล์: rukpratoom@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]