โรงเรียนวัดโทเอก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดโทเอก


 

ปรัชญาของโรงเรียนวัดโทเอก  “ มารยาทยอด วิชาการเยี่ยม เปี่ยมสุขภาพ ”

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดโทเอก “ จัดการศึกษาให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน ”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-24 12:22:18 น.

นางสุจิตรา มหาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโทเอก

นางกิติมา ศรประเสริฐ
นางจุฬาพร สงค์ประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

15
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโทเอก โทรศัพท์: 075765262 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญตา นวลแป้น โทรศัพท์: 0822725746 อีเมล์: kwanta-nuanpan@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ