โรงเรียนวัดโทเอก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดโทเอก


 

ปรัชญาของโรงเรียนวัดโทเอก  “ มารยาทยอด วิชาการเยี่ยม เปี่ยมสุขภาพ ”

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดโทเอก “ จัดการศึกษาให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข มีคุณภาพตามมาตรฐาน ”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-07-17 22:18:46 น.

นางสุจิตรา มหาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโทเอก

นางมลิวัลย์ คันธิก
นางสุชารัตน์ ไพรวัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

50
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโทเอก โทรศัพท์: 075765262 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ขวัญตา นวลแป้น โทรศัพท์: 0822725746 อีเมล์: kwanta-nuanpan@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ