โรงเรียนบ้านปากลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านปากลง


วิสัยทัศน์ (VISION)ของโรงเรียน

          โรงเรียนบ้านปากลงเป็นองค์กรแห่งเรียนรู้  พัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  ยึดหลักการมีส่วนร่วม

ปรัชญาของโรงเรียน

“พัฒนา  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาเด่น”

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:59:41 น.

นายมาณพ เสียมไหม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากลง

นางสาวปาวีณา ดวงมุสิก
นางสาวคนึงนิตย์ สุขขาวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,223
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075752633 อีเมล์: banpaklongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: คนึงนิตย์ สุขขาว โทรศัพท์: 0898743552 อีเมล์: hedcone@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]