โรงเรียนวัดโรงเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนวัดโรงเหล็ก


ปรัชญา

       “ประพฤติดี  มีความสะอาด  รู้จักใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์

                        “โรงเรียนวัดโรงเหล็กจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ดำรงชีวิอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

                           และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับความเจริญของท้องถิ่น”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-07-22 11:04:28 น.

นายวัชรินทร์ ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโรงเหล็ก

นายสามารถ วงษ์นุ่น
นางนิภาวรรณ ช้างนิล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,026
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโรงเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 307185 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายปวีร มีทรัพย์ โทรศัพท์: 0813701619 อีเมล์: omemimi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]