โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา


   วิสัยทัศน์   (Vision)

          โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา  เป็นโรงเรียนที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพร้อมก้าวสู่สังคมโลกอย่างมีความสุข  โดยเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ดังนั้นจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์โรงเรียนเป็น

“โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา มุ่งมั่นพัฒนาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ภายในปี 2556”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-30 13:32:50 น.

นายมนตรี ยกเชื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท้ายเหมืองวิทยา
นางสาวจันทิมา อิ๋วสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ท้ายเหมืองวิทยา

นางสาวทัดดาว ถนัดกิจ
นายเรวัต แซ่ลิ่ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,728
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โทรศัพท์: 0-7657-1500 อีเมล์: info@tmw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วรวุฒิ สุขเอียด โทรศัพท์: 084-7474191 อีเมล์: mon_hukteam@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]