โรงเรียนบ้านนกงาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านนกงาง


 

ปญฺญา     โลกสฺมิงํ      ปชฺโชโต
ปัญญา คือ แสงสว่างของโลก

วิสัยทัศน์

คุณธรรม   นำความรู้   อยู่อย่างพอเพียง

 

อัตลักษณ์

เน้นสะอาด   มารยาทงาม

 

เอกลักษณ์

สิ่งแวดล้อมเด่น  เน้นเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-23 08:54:04 น.

นายปรีชา อักษรพิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนกงาง

นางสาวมณีรัตน์ เวชวรรณ
นางขวัญใจ บุญเครือ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,613
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพรรณี จงจิตร โทรศัพท์: 0813703921 อีเมล์: supannee.jongjit2b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]