โรงเรียนบ้านนกงาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านนกงาง


 

ปญฺญา     โลกสฺมิงํ      ปชฺโชโต
ปัญญา คือ แสงสว่างของโลก

วิสัยทัศน์

คุณธรรม   นำความรู้   อยู่อย่างพอเพียง

 

อัตลักษณ์

เน้นสะอาด   มารยาทงาม

 

เอกลักษณ์

สิ่งแวดล้อมเด่น  เน้นเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-02-06 09:16:40 น.

นายมนตรี สังข์ชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนกงาง

นางสาวสุพรรณี จงจิตร
นางเบญจมาศ วงศ์พัฒนกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,364
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนกงาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โทรศัพท์: 077897760 อีเมล์: nokngang@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวมณีรัตน์ เวชวรรณ โทรศัพท์: 0868365547 อีเมล์: v.maneerat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]