โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว


วิสัยทัศน์

                ปี 2555– 2557 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ   มีทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-07-22 14:11:33 น.

นายวุฒิพร วิทยาพันธ์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหน่ำฮั้ว

นางสาวศิริลักษณ์ ราชสุวรรณ์
นายสุธรรม เขียวหอม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

34
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว โทรศัพท์: 074412199 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ แสงเกตุ โทรศัพท์: 0862998852 อีเมล์: Jaruwan0508@yahoo.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ