โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3


วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว


วิสัยทัศน์

                ปี 2555– 2557 โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ   มีทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยี  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-07-22 14:11:33 น.

นายวุฒิพร วิทยาพันธ์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหน่ำฮั้ว

นางสุวรรณี วรรณวิล
นายเกียรติยศ สุวรรณชาตรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

17
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหน่ำฮั้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 โทรศัพท์: 074412199 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ แสงเกตุ โทรศัพท์: 0862998852 อีเมล์: Jaruwan0508@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]