เอกสารกลุ่มบริหารงาน
Fanpage Facebook
งานลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม


วิสัยทัศน์  (Vision)

                              “เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยหลักสูตรและการบริหารจัดการคุณภาพ

                                ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเข้าสู่การศึกษาไทย 4.0”  

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-13 14:20:06 น.

นายสุทัศน์ พู่ประเสริฐศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่พิทยาคม
นายสมใจ ศรีสะกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หาดใหญ่พิทยาคม

นางบุญศรี บุญสกัณฑ์
นางอรวรรณ สะตะพันธ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,164
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โทรศัพท์: 0 7421 9200-1 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: AJIN BOONSANG โทรศัพท์: 074219200 อีเมล์: arjin-bunsang@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]