โรงเรียนบ้านต้นสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านต้นสน


วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านต้นสนบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  สู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีนิสัยรักการอ่าน  มีจิตสำนึก  รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  และสิ่งแวดล้อม  สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

ปรัชญา

การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:03:11 น.

ไม่พบข้อมูล
นางจุติมา เส็นหละ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นสน

นางนงพะงา สมุหเสนีโต
นางนิศาชล มณีพงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,507
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-829920 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางวราภรณ์ ช่วยพิชัย โทรศัพท์: 062-0735133 อีเมล์: jeaw.warapon2521@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]