โรงเรียนบ้านต้นสน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านต้นสน


วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านต้นสนบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม  สู่การพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีนิสัยรักการอ่าน  มีจิตสำนึก  รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  และสิ่งแวดล้อม  สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

ปรัชญา

การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-05 11:15:42 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านต้นสน

นายชวลิต ชูเรือง
นางนงพะงา สมุหเสนีโต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,956
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านต้นสน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โทรศัพท์: 074-829920 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายอดิศักดิ์ หวังอาลี โทรศัพท์: 0872970492 อีเมล์: wangaleefar@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]