โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ระบบปัจจัยพื้นฐานเด็กยากจน
ศุนย์คอมพิวเตอร์
แบบประเมินผลกิจกรรม

กิจกรรมระชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมไหว้ครู 60
กิจกรรม DLIT
กิจกรรมกีฬาสี 2560

 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้
วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนปัญญาวุธ


วิสัยทัศน์     ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนปัญญาวุธ

 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

 สู่มาตรฐานสากล ภายใต้การมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีความรู้

คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย

ปรัชญาประจำโรงเรียน   

                  ศีลธรรมเก่งกล้า   พลานามัยดี 

                       วิชาเลิศ   เชิดชูงาน   บริการสังคม

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-30 14:00:09 น.

นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปัญญาวุธ

นางสาวบุญญา พัฒนพงศ์
นางสาวศรีเพ็ญ กาญจนะกำเหนิด

วิลารัศมิ์ รักธรรม Games

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6,530
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: pw_pan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: jeena2457@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]