โรงเรียนปัญญาวุธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12


 • ศุนย์คอมพิวเตอร์
 • Games

 • แบบประเมินผลกิจกรรม
 • กิจกรรมระชุมผู้ปกครอง
  กิจกรรมไหว้ครู 60
  กิจกรรม DLIT
  กิจกรรมกีฬาสี 2560

   














วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนปัญญาวุธ


วิสัยทัศน์     ภายในปี ๒๕๖๒โรงเรียนปัญญาวุธ

 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

 สู่มาตรฐานสากล ภายใต้การมีส่วนร่วม ผู้เรียนมีความรู้

คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย

ปรัชญาประจำโรงเรียน   

                  ศีลธรรมเก่งกล้า   พลานามัยดี 

                       วิชาเลิศ   เชิดชูงาน   บริการสังคม

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:35:49 น.

นายนิกร แสงเกื้อหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปัญญาวุธ

นางสาวผุสดี คงไข่
นางสาวสำรวย วงศ์มุณีวร







สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,010
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนปัญญาวุธ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: schpanyawut@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: rassami raktham โทรศัพท์: 074-643209 อีเมล์: jeena2457@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]