โรงเรียนบ้านนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านนอก


วิสัยทัศน์   โรงเรียนบ้านนอกมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา รู้ใช้เทคโนโลยี มีแหล่งเรียนรู้ น้อมนำเชิดชูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา  การศึกษาพัฒนาชีวิต

คำขวัญ  รู้เวลา รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

เอกลักษณ์  ชุมชนช่วยสอส กระด้งร่อนภูมิปัญญา พัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

อัตตลักษณะ   มารยาทงาม สามสะอาด

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-26 19:20:55 น.

นายคำนึง ดิษฐโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนอก

นางอุไร ไชยคง
นางฉวีวรรณ์ เพ็ชรภิมล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,941
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-9532 อีเมล์: Bannokschool2553@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วริศฐา ศรีสุรัตน์ โทรศัพท์: 0862959208 อีเมล์: warittha02korn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]