วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านท่าด่าน


            วิสัยทัศน์ (Vision)

            “โรงเรียนบ้านท่าด่านมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะชีวิตที่ดี  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและผู้เรียนมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”

        

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-29 11:56:29 น.

นายมะวี อารง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าด่าน

นางสาวนิรอปีสะ สาแม
นางสาวมัยซาระห์ อาลี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

961
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7333-5257 อีเมล์: bantadan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุคอรีย์ ยูโซะ โทรศัพท์: 0935780693 อีเมล์: bantadan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]