โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน


วิสัยทัศน์

          โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน  จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้เต็มศักยภาพ สามารถสื่อสารได้หลายภาษา  มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสุรพงษ์ สาแล่หมัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านสาบัน

นางนูไอณี มาแจ
นายบัดรู มือเซาะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,853
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7346-6755 อีเมล์: sabanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วันมัรยัม วันนาวัน โทรศัพท์: 084-8487714 อีเมล์: nuyae_kah@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]