โรงเรียนยะหริ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนยะหริ่ง


วิสัยทัศน์ (2555)

“ภายในปี 2558 โรงเรียนยะหริ่งเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านการจัดการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ นักเรียนมีคุณภาพพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน”

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-24 17:54:20 น.

นายครรชิต กาเจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ยะหริ่ง

นางกัลยา เสนพรหม
นางวราภรณ์ คงถาวร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,206
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนยะหริ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7349-1072 อีเมล์: yaring_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นูรีนา เจ๊ะบาซอ โทรศัพท์: 073-491072 อีเมล์: yaring_school@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]