โรงเรียนบ้านโคกหมัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านโคกหมัก


ปรัชญา

          การศึกษาเป็นรากฐานแห่งการพัฒนา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านโคกหมัก เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย จัดการเรียนรู้คู่คุณธรรม เท่าทันเทคโนโลยี นักเรียนเป็นคนดี คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายจรุง แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกหมัก

นางสาวดวงแข แก้วละเอียด
นางสาวชนกนาฎ จันทร์แสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,990
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกหมัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073330111 อีเมล์: bkm-09@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มูฮัมมัดบูดีมัน บือราเฮง โทรศัพท์: 0831759108 อีเมล์: maku_71@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]