โรงเรียนบ้านวัดหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
8-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ 14-07-58
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา 14-07-58
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน 14-07-58
5-การขอลาออก 14-07-58
4-การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน 14-07-58
3-การขอย้ายออกนักเรียน 14-07-58
2-การขอย้ายเข้าเรียน 14-07-58
1-การรับนักเรียน 14-07-58


นายพิทยา บริจาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวัดหลวง

นางเพ็ญศรี มีฮาตร์
นางนวลสวาท สุวรรณรินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวัดหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471330 อีเมล์: nanta05@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: suphakit rachaburee โทรศัพท์: อีเมล์: tokdevil@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ