โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้อาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การเทียนโอนผลการเรียน
การขอลาออกของนักเรียน
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียนผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร

นายณัฐวุฒิ พาลุกา
นายวีระพจน์ ชาวชุมนุม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

10
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: สุพรหม ทาเภา โทรศัพท์: 0973195947 อีเมล์: sutaphaw2520@nongkhai2.go.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ