โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการเรียน
การขอลาออก
การขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน


นายศาสตรา ทับชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าไม้อุทิศ ๘

นายนายพิจิตร ผาบสิมมา
นางสุรีพรรณ ผาบสิมมา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

36
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0945741585 อีเมล์: 43020135@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางศุภลักษณ์ ดวงสำราญ โทรศัพท์: 0945741585 อีเมล์: lhongseeda_ning31@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ